SJEF Architecten
verkaveling
massa 1
massa 2
straatgevel

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN IN EEN HOFJE

hof van Neer

Voor een ontwikkelaar hebben we een haalbaarheidsstudie gemaakt voor de omvorming van een perceel met agrarische bestemming naar een nieuw woongebied tegen het centrum van Neer. Er is gezocht naar een typologie die de mogelijkheid geeft om de diepte van het perceel optimaal te benutten zonder dat dit ten koste gaat van de kleinschaligheid van het dorp.

Een hofje is in onze optiek de juiste vorm om hieraan tegemoet te komen. Hierbij refereren we ook aan vergelijkbare initiatieven in Neer. Binnen het hofje voorzien we een mix van levensloopbestendige woningen. Naast dat iedere woning een eigen buitenruimte heeft is er binnen het plan ruimte voor gemeenschappelijk groen, water en parkeerruimte.

Inpassing van een nieuw hofje in de bestaande dorpskern van Neer...

Credits

status:

haalbaarheidsstudie


in samenwerking met:


typologie:

woningbouw, hofje, kleinschalig, levensloopbestendig


visualisaties:

SJEF architecten