SJEF Architecten

hof van Neer

levensloopbestendig wonen in een hofje


Inpassing van een nieuw hofje binnen de bestaande dorpskern...