SJEF Architecten

Onze visie

SJEF architecten...


Begin 2022 hebben Jorrit van de Laar en Frank Haaksman besloten om de handen in één te slaan en SJEF architecten op te richten. Studio Jorrit en Frank is een bureau met ruim 30 jaar aan ervaring. Wij hebben de afgelopen jaren aan een veelheid projecten mogen werken in zowel Nederlands- als Belgisch Limburg. Wij hebben ons ontwikkeld tot experts in de woningbouw en zijn bekend met de actuele opgaven en vragen vanuit de markt. 

De essentie van de opgave doorgronden...


SJEF architecten is actief op alle schaalniveaus van de gebouwde omgeving; van een stedenbouwkundige visie tot een verbouwing van een woonhuis. Ieder project begint met het stellen van vragen, het opstarten van een dialoog, om zo tot de essentie van de opgave door te dringen. Van hieruit zoeken we naar oplossingen die toekomstbestendig en duurzaam zijn. De integrale benadering van het project zorgt voor een evenwaardige behandeling van vorm, functie en techniek. We streven naar gebouwen die tijdloos en gelaagd zijn, die zich voegen in de bestaande context maar ook kunnen verrassen.

Samen met u werken aan de bebouwde omgeving...


Vanuit onze ervaring in de woningbouw weten we dat samenwerken van groot belang is om tot een goed resultaat te komen. De architect is één van de adviseurs tijdens een bouwproject. Het is daarom van groot belang om op een goede manier samen te werken met de overige adviseurs (projectmanager, constructeur, installatieadviseur, BENG, brandveiligheid, ...). Daarnaast zijn we ook gewend aan het samenwerken met aannemers, zowel op de traditionele manier als in bouwteams. Vanuit onze brede ervaring bij diverse bureaus hebben we ook de nodige ervaring met participatietrajecten van bewoners en omwonenden.

Frank     tel: +31 6 43 23 28 62

Jorrit    tel: +31 6 14 36 36 14

Diensten

     Stedenbouwkundig ontwerp


 • Locatie analyse 
 • Ontwikkelen van stedenbouwkundige concepten
 • Haalbaarheidstudie / variantenstudie
 • Onderzoek nieuwbouw / herontwikkeling
 • Huisvestingsconcept

     Architectonisch ontwerp


 • Nieuwbouw / renovatie / transformatie

 • Schetsontwerp t/m uitvoeringsontwerp

 • Ontwerp & analyse

 • Integratie ontwerpende disciplines

 • Artist impressions

    Bouwkundig ontwerp


 • Building Information Model (BIM)

 • Technische uitwerking

 • Bouwbesluit & overige regelgeving

 • Coördinatie externe adviseurs

 • Aanvraag omgevingsvergunning

Samenwerking

BIM

Werken in 3D is voor ons de standaard...


Om het samenwerken te bevorderen en de communicatie tussen partijen goed te laten verlopen werken wij vanaf de eerste schets in 3D. Het werken in BIM is voor ons vanzelfsprekend. Het Building Informatiton Model geeft een compleet overzicht op het project waardoor fouten sneller voorkomen kunnen worden. We werken multidisciplinair en zoeken per project naar de juiste partijen om mee samen te werken. Hierbij is het uitgangspunt om duurzame relaties op te bouwen.